Winnica Saganum

Winnica Saganum położona jest w malowniczej Dolinie Bobru w podżagańskim Bożnowie i historycznie nawiązuje do winnic z tego rejonu. Została założona w 2017 roku.

Gliniasto-piaszczyste gleby naniesione przez rzekę Bóbr i wyszlifowane przez ostatnie zlodowacenie sprawiają, że klimat do dojrzewania owoców jest tu wyjątkowy. Tu winnice i sady łagodnie opadają ku rzece. 50 metrów przewyższenia od lustra Bobru do winogradów pozwala uzyskać optymalne warunki do wegetacji winnych gron.

Żagań już pod koniec XIII wieku mógł poszczycić się uprawą winorośli. Zawdzięczał to mnichom, którzy na przyklasztornych poletkach uprawiali winne krzewy.

Wzmianki o pierwszych, świeckich już winnicach pochodzą z XVI wieku. Największa i najbardziej reprezentacyjna książęca winnica powstała w wieku XIX na stokach Weinbergu (Winnego Wzgórza). I właśnie tu, kilometr od tego historycznego miejsca, w 2017 roku została założona Winnica SAGANUM.

Saganum to historyczna, łacińska nazwa Żagania.

W winnicy zasadzono  Gewurztraminera, Rieslinga, Solarisa, Souvignier gris, Hibernala z odmian białych i Pinot noira, Dornfeldera, Rondo, Regent z czerwonych.

Obecnie Winnica Saganum zyskała nową/starą leżakownię. W piwnicach żagańskiego klasztoru Kanoników Regularnych, wybudowanego w XIII wieku dojrzewają nasze czerwone wina. Ponad siedemset lat temu mnisi w identyczny sposób przechowywali i starzyli gronowy trunek.

***

Zapraszamy do Traktu Winnego położonego w średniowiecznym opactwie Kanoników Regularnych w Żaganiu. Trakt znajduje się w piwnicach klasztoru i składa się z mini muzeum winiarstwa, leżakowni win oraz sali degustacyjnej. Oferujemy zwiedzanie Traktu z przewodnikiem, który opowie o historii winiarstwa na Ziemiach Żagańskich, historii Żagania, a także o uprawie i samej produkcji wina, zapraszamy również na degustację naszych win (płatną). Organizujemy też degustacje komentowane, także w połączeniu z degustacją innych produktów regionalnych. Zachęcamy również do zwiedzania całego Zespołu Poaugustiańskiego (wraz z klasztorną biblioteką), który został uznany za Pomnik Historii.
Dzień otwarty Traktu Winnego – 26 czerwca 2021 r.,
godz. 15.00, 16.00, 17.00.

Pozostałe dni roku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Winnica Saganum
Bożnów 30a
Żagań
tel. 601 967 489, 607 503 568
e-mail: saganum@winnicasaganum.pl
FB: @saganumwinnica