Zielone Grona

Zielone Grona – Lubuski Paszport Turystyczny

Pierwsza edycja odbyła się w roku 2018 i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem zarówno wśród pracowników branży turystycznej, mediów, a przede wszystkim uczestników.

Lubuski Paszport Turystyczny to połączenie mini-przewodnika, karty rabatowej i karty klubowicza. Jednocześnie jest to narzędzie współpracy między gospodarstwami i firmami, wytwarzającymi lub udostępniającymi produkty regionalne, na zasadzie wzajemnego polecania usług i produktów. Zgodnie z powyższymi założeniami turyści spędzający urlop w naszym regionie, ale również jego mieszkańcy, odwiedzają ciekawe, godne zobaczenia miejsca wskazane w Paszporcie, zdobywają pamiątkowe pieczątki i korzystają z oferowanych rabatów.

Paszport ostemplowany w pierwszym z punktów zrzeszonych w „Zielonym Gronie” upoważnia do otrzymania rabatu we wszystkich pozostałych obiektach.

Celami projektu Zielone Grona są:
– podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez upowszechnianie wiedzy o produktach regionalnych, ich twórcach i miejscach powstawania
– zwiększenie dostępności produktów regionalnych i udostępnianie wiedzy o ich walorach zdrowotnych i ekologicznych
– zwiększenie popularności atrakcji i producentów regionalnych poprzez stworzenie możliwości odwiedzin a także bezpośredniego kontaktu.

Nowatorstwo projektu opiera się na połączeniu w jednym produkcie głównych wyróżników regionu: winiarstwa oraz produktów regionalnych, tworzących być może zaczątek turystycznego szlaku kulinarnego.

Edycja 2021 trwać będzie od 1 czerwca do 30 września 2021 roku.
Podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego do 31 stycznia.